• Businex
  • Businex
Businex-About

O nas

Stowarzyszenie SWI powstało w 2013 roku w Radomiu. Działamy na rzecz rozwoju szeroko rozumianej informatyki. Jednym z najważniejszych założeń Stowarzyszenia była integracja osób hobbystycznie zajmujących się informatyką z grupą ludzi aktywnie pracujących w branży informatycznej.

Na przestrzeni ostatnich lat działalności Stowarzyszenia okazało się, że jego członkowie – specjaliści z zakresu branży IT mogą również dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi jednostkami, które realizują projekty informatyczne, ale nie dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami
Businex-Feature
Zespół specjalistów

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie realizując zadania w dzisiątkach projektów. To co nas wyróżnia to jakość, doświadczanie oraz umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów

Businex-Feature
Jakość obsługi

W realizacji Naszych umów zawsze reprezentujemy stanowisko Naszych Klientów. Mamy świadomość jak ważne zadania powierzają Nam i dlatego dążymy do poprawnej realizacji i rozliczenia powierzonych Projektów.

Businex-Feature
Wsparcie

Doświadczenie Naszych specjalistów gwarantuje kompleksowe wsparcie dla powierzonych Nam zadań. Każdy z Naszych specjalistów legitymuje się bagażem co najmniej kilku zrealizowanych projektów finansowanych ze środków UE.

OFERTA
Businex-Service
Inżynier kontraktu
Inżyniera kontraktu

Działamy zawsze na rzecz klienta

Businex-Service
Fundusze Unijne
Fundusze Unijne

Pozyskiwanie funduszy Unijnych dla projektów

Businex-Service
Działania na korzyść rozwoju
Działania na korzyść rozwoju

Wspieranie rozwoju informatyki w Polsce

Inzynier kontraktu

Posiadamy doświadczenie z w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu rozumianej przede wszystkim jako doradztwo, nadzór w realizacji projektów polegających na zakupie oraz modernizacji obszarów IT jednostek takich jak: szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, apteki oraz uczelnie wyższe.


Przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych

W szeregach Stowarzyszenia posiadamy specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem i przygotowywaniem dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu IT, w tym m.in.:

Businex - How we work

Specyfikacje warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym projekty umów,

Businex - How we work

Opracowywanie szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia,

Businex - How we work

Doradztwo w zakresie opracowania i realizacji procedur przetargowych,

Businex - How we work

Nadzór nad realizacją procedur przetargowych oraz reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą

30

Zrealizowane projekty

7

W trakcie realizacji

33

Zatrudnionych specjalistów

10

Lat doświadczenia